21 maja 2015 mija termin wyznaczony przez Radę Ministrów!

Zegar tyka nieubłaganie, bo już niedługo minie termin wyznaczony podmiotom realizującym zadania publiczne oraz wszelkim instytucjom na dostosowanie swoich serwisów internetowych do wymogów dostępności WCAG 2.0. 21 Maja 2015 uznawany jest za ostateczny termin takich zmian, a obowiązek ten został nałożony przez Radę Ministrów. 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności. Czego mają dotyczyć zmiany i co to WCAG 2.0?

 

WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines – wytyczne dotyczące dostępności treści internetowych) – to zbiór dokumentowych, zawierających zalecenia dotyczące tworzenia dostępnych dla wszystkich serwisów internetowych. Od 15 października 2012 wytyczne WCAG 2.0 zyskały status międzynarodowej normy ISO/IEC 40500:2012.


WCAG to nic innego jak dokument, w ramach treści którego, musi zostać stworzony nowy serwis internetowy dla instytucji publicznych, uwzględniając dostępność dla wszystkich użytkowników Internetu, również osoby z niepełnosprawnościami.

Dostępność serwisu internetowego oznacza stopień w jakim może być on postrzegany, rozumiany i przeglądany przez wszystkich użytkowników, niezależnie od ich cech lub upośledzeń, a także niezależnie od właściwości używanego przez nich oprogramowania i sprzętu.
Z badań wykonanych pod koniec ubiegłego roku w ramach Polskiej Akademii Dostępności, wynika że zdecydowana większość (łącznie ponad 85% serwisów internetowych) nie spełnia norm dostępności wyznaczony przez WCAG.

Zgodnie z rozporządzeniem MAC (Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji) od czerwca 2015 roku, wszystkie instytucji publiczne w Polsce (czyli aż 80 tys. podmiotów) będą musiały przestrzegać międzynarodowego standardu dostępności stron internetowych. Oznacza to nic innego, jak dostosowanie strony www dla wszystkich użytkowników Internetu, niezależnie od ich niepełnosprawności, ograniczeń wieku, używanego oprogramowania, czy sprzętu.

Mówiąc bardziej szczegółowo dostosowanie stron do międzynarodowego standardu WCAG 2.0 oznacza, że treści w nich zawarto powinny być dostosowane dla każdego użytkownika Internetu, w szczególności dla osób, które mają problemy ze wzrokiem, słuchem, czy poruszaniem się. Osoby niewidome i niedowidzące używają specjalnego oprogramowania i często mają w swoich komputerach wgrane czytniki, które pomagają im w śledzeniu treści na stronach internetowych. Nowe serwisy internetowe będą kompatybilne z takimi urządzeniami i nie będą wykluczać, ani dyskryminować żadnej osoby poruszającej się w wirtualnym świecie, ze względu na różnego rodzaju dysfunkcje. Bez dostosowania serwisu internetowego zupełnie odcinamy niektóre osoby od społeczeństwa cyfrowego, a przecież coraz więcej rzeczy można załatwić przez Internet, co również ma wpływ na funkcjonowanie wielu instytucji.

Dostosowanie nie polega na jednorazowej zmianie, tylko na redagowaniu treści tak, aby strona internetowa była ciągle dostępna. Redaktorzy serwisu internetowego muszą wiedzieć, jak to się robi. Informatycy, osoby zajmujące się stronami internetowymi znają, a na pewno powinny znać standardy WCAG, ale jeśli szef, wójt, burmistrz, prezydent nie wymaga ich przestrzegania, prawdopodobnie nie będą tego wprowadzać. To musi być odgórna dyrektywa w firmie, instytucji, placówce, aby każda treść zawarta na stronie internetowej była powszechnie dostępna.

Wiele osób czeka na dzień 21 maja 2015, gdyż będzie to dla nich przełom w ich funkcjonowaniu, użytkowaniu w Internecie. Czy pomożesz i przyczynisz się do łatwiejszej obecności osób niepełnosprawnych w Internecie i staniesz się ich przyjacielem? Wybór należy do Ciebie.

 

ZAMÓW BEZPŁATNY AUDYT

Image

📞 +48 518 234 101