WCAG 2.1 dostępne już wkrótce

Prace nad kolejną wersją dokumentu WCAG trwają. Niedługo będziemy mogli obserwować zmiany, wedle których standardy WCAG 2.1 zaktualizują wytyczne wersji WCAG 2.0. Więcej o WCAG 2.0 pisaliśmy w tym artykule.

Nowe instrukcje wdrożone wraz z wersją 2.1, a właściwie z wersją 2.x, mają za zadanie uzupełnić oraz rozszerzyć WCAG 2.0. Powodem prac nad kolejną wersją Web Content Accessibility Guidelines są opinie i komentarze deweloperów i użytkowników, a także dynamiczny rozwój technologiczny przyczyniający się do zmian w obrębie sposobu przeglądania sieci. Obecnie o wiele większą uwagę skupia się na urządzeniach mobilnych.

WCAG 2.1 wdroży obostrzenia kryteriów, wytycznych lub zasad. Nie zmieni natomiast ich formy lub kluczowych aspektów. Niemożliwe będzie natomiast zredukowanie obostrzeń. Twórcy dokładają wszelkich starań, aby standardy WCAG 2.0 i 2.1 były ze sobą maksymalnie spójne i zgodne, przy jednoczesnym rozwijaniu środowiska.

Jak przebiega praca nad nowymi wytycznymi WCAG 2.1?

Autorzy dostarczający nowe wytyczne dzielą się na zespoły zadaniowe, które pracują nad poszczególnymi funkcjonalnościami i ułatwianiem dostępu osobom z różnymi upośledzeniami. Przykładowo jeden zespół pracuje nad usprawnieniem wytycznych dla osób niedowidzących i niewidomych, natomiast inny nad dostosowaniem wytycznych dla osób z zaburzeniami kognitywnymi.

Prace nad WCAG 2.1 trwają od kilku miesięcy

Mimo że prace nad nowym zbiorem wytycznych związanych z ułatwianiem dostępu osobom powszechnie wykluczanym w sieci trwają od lipca 2016 roku, wciąż możemy zaobserwować niedopełnianie wymagań przez webmasterów zgodnych z obecnie obowiązującą wersją WCAG.

Pod koniec lutego 2017 roku WCAG 2.1 ma zostać publicznie zaprezentowany. Wtedy też wszystkie zainteresowane podmioty będą mogły dokładnie zapoznać się z nowymi standardami i zgłosić ewentualne zastrzeżenia. Dokument w finalnej wersji ma stać się obowiązującym do 2018 roku.

Jak WCAG 2.1 będzie dostarczony?

Obecnie nie do końca jest jasne, w jaki sposób zespoły zadaniowe będą konsolidować swoją pracę. Możemy wyróżnić dwa planowane sposoby, na wdrażanie kolejnych rozwiązań w ramach WCAG 2.1.
Pierwszym rozważanym sposobem współpracy między zespołowej jest regularne i jednoczesne publikowanie owoców pracy przez każdy z zespołów. W takim modelu zostałyby wyznaczane daty kolejnych wdrożeń, a zbiór wytycznych WCAG zmieniałby swoje wersje w ramach kolejnych publikacji.

Drugą metodą byłoby publikowanie efektów skończonej pracy przez zespół, który pierwszy opracuje nowe normy. Wtedy standard WCAG zostałby zaktualizowany do wersji 2.1. Gdy kolejny zespół zakończyłby pracę nad swoim zakresem działań, wówczas standard zostałby zaktualizowany do wersji 2.2. Każda kolejna poprawka wspierałaby każdą poprzednią publikację. Dzięki takiemu modelowi zespoły nie musiałby czekać na siebie z zakończeniem swoich zadań, a wytyczne i normy byłyby aktualizowane w finalnych podwersjach możliwie szybko.

 

ZAMÓW BEZPŁATNY AUDYT

Image

📞 +48 518 234 101