Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 
Audyt serwisu WCAG – Co oznacza i na czym polega?

Bezpłatny audyt przeprowadzany przez Firmę Itee.pl polega na badaniu dostępności serwisu pod kątem niepełnosprawnych użytkowników Internetu oraz innych osób narażonych na tzw. wykluczenie cyfrowe. Badanie serwisu www, czyli audyt zgodny jest z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 Kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, którego termin mija 21 Maja 2015 roku! Zgodnie z rozporządzeniem MAC (Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji) od czerwca 2015 roku, wszystkie instytucji publiczne w Polsce (czyli aż 80 tys. podmiotów) będą musiały przestrzegać międzynarodowego standardu dostępności stron internetowych.

Oznacza to nic innego, jak dostosowanie strony www dla wszystkich użytkowników Internetu, niezależnie od ich niepełnosprawności, ograniczeń wieku, używanego oprogramowania, czy sprzętu.


Audyt serwisu WCAG:

Badania przeprowadzanego są przez ekspertów z zakresu programowania i dostępności serwisu Internetowego zgodnie z międzynarodowymi standardami WCAG 2.0. W zakres ich badania wchodzi sprawdzanie poprawności strony internetowej, czy m.in.:

1. Wszystkie elementy graficzne powinny mieć zwięzły tekst alternatywny (alt), który opisuje co znajduje się na grafice lub, jeśli grafika jest odnośnikiem – dokąd prowadzi ten odnośnik. Jeśli grafiki są czysto dekoracyjne, powinny mieć „pusty atrybut alt”.

2. Serwis internetowy unika animowanych elementów, poruszających się tekstów, ponieważ rozpraszają one wszystkich użytkowników nie tylko niepełnosprawnych. Niektóre, szczególnie agresywnie i szybko animowane grafiki, mogą stanowić zagrożenie dla osób cierpiących m.in. na padaczkę.

3. Wszelkie pliki multimedialne i Flash są dostępne lub udostępnione w postaci alternatywnej.

4. Teksty zamieszczone w serwisie napisane są w miarę możliwości w jak najprostszy sposób, tak aby dostęp do nich miały mniej wykształcone osoby, a także osoby z upośledzeniem intelektualnym.

5. Nawigacja (menu) jest spójna, logiczna i niezmienna w obrębie serwisu. Nawigacja w obrębie całego serwisu powinna być dostępna z poziomu klawiatury.

6. Wszystkie elementy aktywne, takie jak odnośniki, banery czy pola formularza posiadają wyraźny wizualny fokus (zwykle w postaci ramki widocznej w trakcie nawigacji po stronie klawiszem TAB). Zaleca się wzmocnienie domyślnego fokusa, tak, aby był dobrze widoczny także dla osób niedowidzących.

7. Wszystkie odnośniki posiadają unikalne i zrozumiałe, także poza kontekstem. Czy zastosowane są linki w postaci: „>>” czy „więcej” albo „kliknij tutaj”. Odnośniki nie mogą otwierać się w nowym oknie lub zakładce przeglądarki bez ostrzeżenia.

8. Kontrast kolorystyczny wszystkich elementów przekazujących treść (tekstów, linków, banerów) lub funkcjonalnych ma stosunek jasności tekstu do tła co najmniej 4,5 do 1, a najlepiej jeśli nie jest mniejszy niż 7 do 1 i czy jest w ogóle dostępną opcją w serwisie internetowym.

9. Stronę da się znacząco (co najmniej 200%) powiększyć narzędziami przeglądarki. Najlepiej jeśli wówczas strona cały czas mieści się poziomo oknie przeglądarki i nie pokazuje się poziomy pasek przewijania ekranu. Powiększona strona nie może „gubić” treści.

10. Wszystkie tytuły (title) stron mają unikalne i informować o treści podstrony na jakiej znajduje się użytkownik. Układ treści w tytule powinien być zbudowany wg schematu: [Tytuł podstrony] – [Nazwa Instytucji].

11. Wszystkie podstrony oparte są nagłówki. Nagłówki (h1-h6) są podstawowym sposobem porządkowania treści na stronie. Nagłówek h1 powinien być tytułem tekstu głównego na stronie.

12. Formularze, w tym formularz wyszukiwarki zbudowany jest zgodnie ze standardami. Wszystkie pola formularzy i przyciski muszą być właściwie opisane.

13. Serwis posiada dostępny w przeglądarkach i urządzeniach z wyłączoną obsługą CSS – panel administracyjny do zarządzania treścią i w jakim stopniu jest on dopasowany treści do standardów WCAG 2.0

14. Wszystkie plik wideo muszą być uzupełnione o napisy dla osób niesłyszących. Odtwarzacze powinny być dostępne dla osób niewidomych i osób korzystających wyłącznie z klawiatury.

15. Wszystkie pliki dźwiękowe (audycje, wywiady, wykłady) muszą być uzupełnione o transkrypcję tekstową. Odtwarzacze tych plików zamieszczone na stronie powinny dać się obsłużyć za pomocą klawiatury i być dostępne dla osób niewidomych.

16. Czy serwis internetowy dostosowany jest do wszystkich urządzeń mobilnych (spełnia wymagania responsywności).

Serwis, w którym zostaną zastosowane rekomendacje Firmy itee.pl wynikające z audytu będzie mógł zostać wyposażony w oznaczenie Strona Internetowa Przyjazna Niepełnosprawnym.


Badanie realizowane jest pod kątem:

• Zgodności ze standardem WCAG 2.0
• Współpracy z technologiami asystującymi używanymi w najpopularniejszych systemach mobilnych
• Użyteczności i funkcjonalności zarówno z poziomu ekranów dotykowych jak i innych zewnętrznych urządzeń (zewnętrzne klawiatury, linijki brajlowskie, itp.)
• Prawidłowej prezentacji treści na urządzeniach o różnej wielkości matrycy i dynamicznie zmieniającej się orientacji obrazu
• Użyteczności opcji ustawień


Najważniejszym wynikiem badania jest raport zawierający:

• wskazanie niezgodności ze standardem WCAG 2.0
• opis problemów na trafić mogą niepełnosprawni użytkownicy
sposoby rozwiązania problemów
najkorzystniejsze rozwiązanie

Firma Itee.pl przeprowadziła dziesiątki audytów dostępności serwisów internetowych do międzynarodowego rozporządzenia WCAG 2.0 Itee.pl opracowało na podstawie audytów szczegółowe rekomendacje pozwalające dostosować do standardów dostępności serwisy urzędów miast, gmin oraz wielu innych instytucji publicznych.


ZAMÓW BEZPŁATNY AUDYT

Nasze realizacje

Zgorzeleckie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Zgorzelcu Sp. z o.o.
Zgorzeleckie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Zgorzelcu Sp. z o.o.