Strona internetowa w standardzie WCAG 2.1

Aplikacje mobilne i strony internetowe instytucji publicznych obarczone są wymogami prawnymi, które regulują pewne aspekty ich funkcjonowania. Dyrektywy organów Unii Europejskiej przeciwdziałające dyskryminacji dotykają wielu dziedzin życia. W dobie powszechnej informatyzacji potęgowane są wysiłki nakierowane na minimalizację efektu wykluczenia cyfrowego. WCAG 2.1 to zbiór dokumentów regulujących zasady konstruowania domen publicznych. Strony WWW i aplikacje mobilne muszą gwarantować dostępność i czytelność użytkownikom, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z różnego typu niepełnosprawności.
Obowiązująca „ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych” wprowadza obowiązek umieszczania tzw. deklaracji dostępności. Wyznacza również kompetencje Ministerstwa Cyfryzacji w zakresie monitoringu i kontroli przestrzegania standardu. Opisuje także stosowną procedurę przewidzianą na wypadek nieprzestrzegania ram dostępności cyfrowej. Regulacja jest konsekwencją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej ws. dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.Urzędy i instytucje publiczne, które skorzystały na naszej oferty:Biuletyn Informacji Publicznej - BIP w standardzie WCAG 2.1

Biuletyn Informacji Publicznej tworzymy w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej. Dla osób zainteresowanych funkcjonowaniem konkretnej instytucji publicznej czy sposobem załatwienia określonej sprawy wejście na stronę BIP danego podmiotu jest często optymalnym sposobem zdobycia tego rodzaju informacji. BIP który wykonujemy, jest rozwiązaniem spełniającym wszystkie wymagania prawne. Zapewniamy wsparcie dla urzędów i jednostek administracji publicznej:

  • szkolenie z zakresu obsługi BIP
  • pomoc w publikowaniu treści np. sprawozdań finansowych
  • wsparcie telefoniczne lub mailowe

Nasze realizacje:


BIP Krajowa Rada Sądownictwa
BIP Zgorzeleckie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Zgorzelcu
BIP Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lipinach

Placówki medyczne


Nasze realizacje:


Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie
NZOZ
Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej

Urzędy Miast i Gmin

Projekty stron i aplikacji spełniających standardy narzucone przez ustawę, muszą być starannie przemyślane. Właściwości funkcjonalne witryny nie powinny przykrywać jej warstwy estetycznej, ponieważ może to mieć wpływ na czytelność/przejrzystość.

Nasze realizacje:

Wątpliwości związane ze spełnieniem przez stronę lub aplikację wymogów WCAG 2.1 może rozwiać zlecenie audytu witryny. Szczegółowo zbada on wieloaspektową zgodność formy i treści stron. Rozwiązanie to pozwoli zniwelować ryzyko nałożenia kar finansowych za złamanie regulacji. Audyt WCAG 2.1


Urząd Miasta i Gminy Margonin
Urząd Gminy Brwinów
Urząd Gminy Fredropol

Miejskie i Gminne Biblioteki Publiczne

Nasze realizacje:


Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu
Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Margoninie
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Kazimierza Zielińskiego w Modliborzycach

Szkoła Podstawowa i Przedszkola Samorządowe


Nasze realizacje:


Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Radwankach
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lipinach

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Rodzinie

Nasze realizacje:


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skaryszewie
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Margoninie

Portale gospodarcze Invest In

Nasze realizacje:


Invest in Kujawsko Pomorskie
Invest in Zamość
Invest in Chełmża
Invest in Włocławek
Invest in Kowal
Invest in Aleksandrów Kujawski

Kościoły i Sanktuaria

Nasze realizacje:


Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wojciecha w Wąwolnicy
Archidiecezja Lubelska Kościoły
Zabytki Kościoła p.w. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Łańcucie

Gminne Centrum Kultury i Sportu

Nasze realizacje:


Gminne Centrum Kultury I Sportu w Ludwinie