Cennik

Pakiety zgodne ze standardami WCAG 2.1 dla instytucji publicznych

Pakiet STANDARD

3 999zł / netto

 • Projekt serwisu WCAG 2.1
 • 3 wersje kolorystyczne wysokiego kontrastu
 • Moduł "CMS" do zarządzania treścią
 • Moduł "Galeria zdjęć"
 • Moduł "Baner Slider"
 • Moduł "Formularz kontaktu"
 • Moduł "Mapa serwisu"
 • Moduł RODO
 • Dostosowanie na poziomie AA
 • Moduł "Zarządzanie plikami PDF"
 • Moduł "Wyszukiwarka"
 • Podłączenie adresu www
 • Pakiet bezpieczeństwa - Firewall
 • Przeniesienie do 20 podstron

Skontaktuj się

Pakiet GOLD

6 999zł / netto

 • AUDYT WCAG 2.1
 • DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
 • Projekt serwisu WCAG 2.1
 • 3 wersje kolorystyczne wysokiego kontrastu
 • Moduł "CMS" do zarządzania treścią
 • Moduł "Galeria zdjęć"
 • Moduł "Baner Slider"
 • Moduł "Formularz kontaktu"
 • Moduł "Mapa serwisu"
 • Moduł RODO
 • Dostosowanie na poziomie AA
 • Moduł "Zarządzanie plikami PDF"
 • Moduł "POP-UP" wyskakujące okienko informacyjne
 • Moduł "Wyszukiwarka"
 • Podłączenie adresu www
 • Pakiet bezpieczeństwa - Firewall
 • Przeniesienie do 50 podstron

Skontaktuj się

Pakiet PLATINUM

9 999zł / netto

 • AUDYT WCAG 2.1
 • DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
 • Projekt serwisu WCAG 2.1
 • 3 wersje kolorystyczne wysokiego kontrastu
 • Moduł "CMS" do zarządzania treścią
 • Moduł "Galeria zdjęć"
 • Moduł "Baner Slider"
 • Moduł "Formularz kontaktu"
 • Moduł "Mapa serwisu"
 • Moduł RODO
 • Dostosowanie na poziomie AA
 • Moduł "Zarządzanie plikami PDF"
 • Moduł "POP-UP" wyskakujące okienko informacyjne
 • Moduł "Wyszukiwarka"
 • Podłączenie adresu www
 • Pakiet bezpieczeństwa - Firewall
 • Przeniesienie do 100 podstron

Skontaktuj się

Hosting

W ramach planu hostingowego zadbamy o utrzymanie strony internetowej, jak również o jej ciągłe aktualizowanie i dostosowanie do aktualnych standardów WCAG.

PLAN HOSTINGOWY W ITEE.PL

299zł / netto miesiąc

Obsługa hostingowa oraz pomoc techniczna w ramach której jest

 • utrzymanie na serwerze
 • systematyczna aktualizacja systemu CMS
 • aktualizacja dodatków, modułów, komponentów, pluginów
 • codzienna kopia bezpieczeństwa
 • do 50 kont pocztowych e-mail
 • pomoc w utrzymaniu standardów WCAG
 • kompleksowa ochrona 24/7
 • antyspam
 • antywirus
 • bezpłatna pomoc techniczna
 • dostęp do serwera FTP

Zamów

SERWER KLIENTA

Instalacja strony następuje na serwerze Klienta. W przypadku wyboru tej opcji Państwo odpowiadacie we własnym zakresie za bezpieczeństwo i parametry techniczne serwera. Opcjonalne usługi dodatkowe:

 • jednorazowa opłata instalacyjna - 600 zł netto
 • jednorazowa aktualizacja strony internetowej w tym systemu CMS, modułów, dodatków, pluginów - 1 000 zł netto (zalecana raz na 6 miesięcy)
 • kopie zapasowe - po stronie właściciela serwera
 • kompleksowa ochrona 24/7 - po stronie właściciela serwera
 • pomoc techniczna - po stronie właściciela serwera

Istnieje możliwość skorzystania z hostingu w itee.pl dla strony internetowej, natomiast obsługę poczty e-mail można pozostawić na własnym serwerze.


Zamów

Audyt WCAG 2.1 - co wchodzi w skład audytu?

Badanie dostępności serwisu dla osób z niepełnosprawnościami i pozostałych narażonych na wykluczenie cyfrowe. W ramach sprawdzenia dostępności strony www przeprowadzamy 2 audyty. Audyt ekspercki - kompleksowe sprawdzenie strony w oparciu o metodologię badania opracowaną przez eksperta itee.pl Sp. z o.o. oraz audyt kontrolny – ponowne badanie serwisu mające na celu sprawdzenie, czy zalecane zmiany zostały wdrożone prawidłowo.

Wynikiem badania jest wskazanie niezgodności serwisu ze standardem WCAG 2.1, jak również możliwości rozwiązania wskazanych problemów.

W trakcie całego procesu wdrażania dostępności możecie liczyć Państwo na wsparcie w postaci konsultacji z naszymi ekspertami.

Etapy i zakres audytu eksperckiego:

 • Wybór do 10 podstron kluczowych do badania z punkty widzenia użytkownika końcowego.
 • Przeprowadzenie audytu eksperckiego na badanych podstronach w stosunku do następujących kryteriów
  1. Sprawdzenie postrzegania serwisu internetowego
   1. Tekst alternatywny
   2. Media zależne od czasu
    1. Dźwięk lub video
    2. Napisy (nagranie)
    3. Multimedia i treści alternatywne, audiodeskrypcje
    4. Napisy (na żywo)
    5. Audiodeskrypcja (nagranie)
    6. Język migowy (nagranie)
    7. Audiodeskrypcja poszerzona
    8. Alternatywy multimediów
    9. Dźwięk na żywo
   3. Możliwości adaptacyjne
    1. Informacje i ich związki
    2. Zrozumiała kolejność
    3. Charakterystyki zmysłowe
   4. Treść rozróżnialna
    1. Użycie kolorów
    2. Kontrola dźwięków
    3. Kontrast minimalny
    4. Zmiana rozmiaru tekstu
    5. Grafiki tekstowe
    6. Kontrast zwiększony
    7. Treści audio w tle
    8. Prezentacja wizualna
    9. Grafiki tekstowe
  2. Sprawdzenie funkcjonalności serwisu internetowego
   1. Dostępność przy pomocy klawiatury
   2. Ilość czasu
    1. Ustawienie możliwej ilości czasu
    2. Pauza, zatrzymanie, ukrycie
    3. Brak limitu czasu
    4. Zakłócenia i odłączenia
    5. Ponowne potwierdzanie autentyczności
   3. Ataki padaczki
    1. Błyski lub przekazy podprogowe
    2. Błyski
   4. Nawigacja serwisu
    1. Bezpośredni dostęp
    2. Tytuł strony
    3. Kolejność zaznaczania
    4. Cele linków
    5. Różne drogi
    6. Nagłówki i etykiety
    7. Widoczność zaznaczania
    8. Lokalizacja
    9. Cel linku
    10. Nagłówki sekcji
  3. Sprawdzenie czytelności
   1. Czytelność
    1. Język strony
    2. Język elementów
    3. Nietypowe słowa
    4. Skróty klawiszowe
    5. Poziom umiejętności czytania
    6. Wymowa
   2. Przewidywalność
    1. Zaznaczenie i aktywny focus
    2. Wprowadzanie danych
    3. Spójna nawigacja
    4. Spójna identyfikacja
    5. Zmiana na żądanie
   3. Pomoc przy wprowadzaniu danych
    1. Identyfikacja błędów
    2. Etykiety lub instrukcje
    3. Sugestie rozwiązań błędów
    4. Zapobieganie błędom (formularze)
    5. Pomoc
    6. Zapobieganie błędów
  4. Weryfikacja kompatybilności
   1. Poprawność kodu css i html (parsowanie)
   2. Nazwa, przeznaczenie wartość (technologie wspierania dostępności)

Przekazanie raportu z audytu eksperckiego:

 • Raport z audytu eksperckiego zawiera wyszczególnienie wszystkich znalezionych niezgodności wraz z sugestiami ich poprawy
 • Raport określa stan w jakim znajduje się serwis w chwili badania, oraz sugestie do spełnienia wymogów WCAG na poziomie A, AA, AAA.

Etapy i zakres audytu kontrolnego:

 • Audyt kontrolny powtórnie weryfikuje wszystkie niezgodności wykazane w raporcie

Końcowy raport WCAG :

 • Po wykonaniu audytu kontrolnego Klient otrzymuje końcowy raport zgodności ze standardami WCAG.