Jak przygotować deklarację dostępności strony internetowej zgodnie z ustawą?

Jak przygotować deklarację dostępności strony internetowej zgodnie z ustawą?

Od 23 września 2020r. deklaracja dostępności jest obowiązkowa dla każdej strony internetowej, a od 23 czerwca 2021 r. Dla każdej aplikacji mobilnej, która należy do podmiotu publicznego. Obowiązek ten wynika z Ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja opisuje stan dostępności danej jednostki, czyli nawet jeśli strona internetowa jest niedostępna, to musi mieć w pełni dostępną deklarację, która opisuje ten stan.


Co to jest deklaracja dostępności?

Obowiązująca „ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych” wprowadza obowiązek umieszczania tzw. deklaracji dostępności. Deklaracja dostępności to opis dostępności podmiotu publicznego dla osób z niepełnosprawnościami. Informuje te osoby o rozwiązaniach, ale też problemach, jakie spotkają na stronie internetowej, w aplikacji mobilnej i budynkach danego podmiotu publicznego.

 


Informacje potrzebne do sporządzenia deklaracji dostępności?

Poznaj wymogi dostępności cyfrowej dla podmiotów publicznych. Dzięki nim zrozumiesz, na co musisz zwrócić uwagę w deklaracji, które elementy strony muszą być zawsze dostępne, a które nie. Dostępność cyfrowa sprawia, że z serwisów internetowych i aplikacji mobilnych mogą wygodnie korzystać osoby z różnymi niepełnosprawnościami np. wzroku, słuchu, ruchu, ale też z niepełnosprawnością intelektualną czy zaburzeniami poznawczymi.

Dostępność cyfrowa jest zatem jedną z cech, jakie powinny mieć rozwiązania cyfrowe, aby umożliwić korzystanie z nich jak największej grupie użytkowników.

Następnie zbierz dane o stanie dostępności cyfrowej strony internetowej, dla której tworzysz deklarację. Ewentualne błędy i sposoby raczenia sobie z nimi musisz opisać w deklaracji. Takie badanie najlepiej zlecić specjaliście ds. dostępności cyfrowej (audytorowi dostępności). Przede wszystkim są to:

 • sprawdzenie postrzegania serwisu internetowego,
 • sprawdzenie funkcjonalności serwisu internetowego,
 • sprawdzenie czytelności,
 • weryfikacja kompatybilności

Następnie zweryfikuj kluczowe elementy dostępności architektonicznej konkretnego budynku:

 • opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli,
 • opis dostępności korytarzy, schodów i wind,
 • opis dostosowań, np. pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych,
 • informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami,
 • informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Wymagania techniczne deklaracji dostępności

Deklaracja dostępności musi być przygotowana i opublikowana w jeden konkretny sposób, także od strony technicznej. Dzięki temu osoby z niepełnosprawnościami będą mogły łatwo odnaleźć ją i móc się nią posługiwać w analogiczny sposób na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych wszystkich podmiotów publicznych.

Deklarację dostępności należy przygotować w formacie HTML (dowolnej jego wersji). Link do deklaracji należy umieścić na stronie głównej lub w miejscu zawsze wyświetlanym na wszystkich podstronach np. w stopce, lub nagłówku, tak żeby każdy, niezależnie na jaką podstronę wejdzie w łatwy i intuicyjny sposób mógł przejść do deklaracji dostępności.

Deklaracja dostępności ma informować osoby z niepełnosprawnościami o tym, czego mogą się spodziewać odwiedzając daną witrynę. Obowiązkiem instytucji publicznej jest cykliczne aktualizowanie treści stron i aplikacji.

 

Deklaracja dostępności wytyczne dla stron internetowych (szkoła) i BIP

 

Obowiązkowe identyfikatory

W kodzie HTML deklaracji umieść koniecznie odpowiednie identyfikatory (id), połączone z treściami, do których się odnoszą. Dodaj je do znaczników, w których zawarte są informacje lub w dodatkowych znacznikach lub zobacz jak te identyfikatory użyliśmy w kodzie:

 • a11y-wstep: obowiązkowe oświadczenie o dostępności;
 • a11y-podmiot: nazwa podmiotu publicznego;
 • a11y-url: adres strony internetowej lub aplikacji mobilnej do pobrania;
 • a11y-data-publikacja: data opublikowania strony internetowej lub wydania aplikacji;
 • a11y-data-aktualizacja: data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej;
 • a11y-status: status pod względem zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej;
 • a11y-ocena: link do dokumentu z analizą o nadmiernym obciążeniu. Identyfikator jest opcjonalny;
 • a11y-data-sporzadzenie: data sporządzenia Deklaracji Dostępności;
 • a11y-audytor: nazwa podmiotu zewnętrznego, który przeprowadził badanie dostępności. Identyfikator jest opcjonalny;
 • a11y-kontakt: sekcja z danymi kontaktowymi;
 • a11y-osoba: imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakt w sprawie niedostępności (osoba kontaktowa);
 • a11y-email: adres poczty elektronicznej osoby kontaktowej – przykład: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.”>Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 • a11y-telefon: numer telefonu do osoby kontaktowej;
 • a11y-procedura: opis procedury wnioskowo-skargowej;
 • a11y-architektura: sekcja z informacjami o dostępności architektonicznej.
 • a11y-aplikacje: sekcja z informacjami o aplikacjach.

 

WAŻNE!
Deklarację musisz zacząć od tytułu „Deklaracja dostępności”.
Jest to obowiązkowy format tego tytułu.
Po tytule umieść zobowiązanie do przestrzegania dostępności i informację, jakiej strony dotyczy deklaracja zgodnie ze wzorem:
[Nazwa podmiotu publicznego] zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej [nazwa strony internetowej].

 


Deklaracja dostępności wzór 2022

Zobacz, jak wygląda przykładowy wzór — deklaracja dostępności. Wykonane przez nas przykładowe deklaracje dostępności:

 

Standardy dostępności informacji

W następnej kolejności należy wskazać na ile strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej. Masz 3 możliwości w obowiązkowym formacie. Spełnienie wszystkich wymogów w stopniu idealnym może być zbyt kosztowne, pracochłonne, a może wręcz niemożliwe. Gradacja akceptowalnego zakresu dostosowania dostępności stron internetowych i aplikacji do WCAG 2.1 ma charakter trzystopniowy.

 1. Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.- jeśli strona spełnia wszystkie wymagania opisane w załączniku 1. do ustawy.
 2. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.- jeśli strona spełnia większość wymagań opisanych w załączniku 1. do ustawy.
 3. Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej.- jeśli strona nie spełnia większości wymagań opisanych w załączniku 1. do ustawy.

 

Jeśli strona jest częściowo zgodna lub niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej musisz koniecznie opisać, czego dokładnie dotyczą problemy. Jeśli niedostępność wynika z wykluczeń dopuszczanych przez art 3 ust.2 ustawy, napisz o tym. Do problemów, których usunięcie wiązałoby się z nadmiernymi obciążeniami, dodaj koniecznie link do analizy to potwierdzającej, zatwierdzonej przez kierownika jednostki/ podmiotu.


Informacje o sposobie kontaktowania się i procedurze rozpatrywania skarg

W kolejnej sekcji opisz, w jaki sposób użytkownik może skontaktować się z podmiotem publicznym, którego dotyczy deklaracja, w sprawach związanych z dostępnością cyfrową strony internetowej. Jako tytułu tej sekcji użyj „Informacje zwrotne i dane kontaktowe” - jest to obowiązkowy format. Wskaż z kim konkretnie i w jaki sposób można się skontaktować w tej sprawie. Podaj różne możliwości kontaktu np. telefon i e-mail. W dalszej części tej sekcji opisz koniecznie, jak wygląda procedura rozpatrywania zgłoszeń. Ustawa określa maksymalny termin na reakcję podmiotu publicznego jako „bez zbędnej zwłoki”, do 7 dni. W przypadku problemów z zapewnieniem dostępności cyfrowej w tym terminie podmiot może wydłużyć go do maksymalnie 2 miesiące. Należy wyjaśnić wnioskodawcy, że jeśli nie będzie możliwa poprawa zgłoszonych błędów, to zaproponowany zostanie mu inny sposób dostępu do strony lub wskazanych jej elementów.

Przykładowa treść:

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki, poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Na koniec napisz koniecznie gdzie i w jaki sposób może się odwołać lub złożyć skargę osoba, która uzna, że udzielone jej wsparcie było niewystarczające. W tej części koniecznie umieść też link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich. Odpowiada on za rozpatrywanie ostateczne tego typu skarg.

Przykładowa treść:

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do [Nazwa podmiotu, link do danych kontaktowych lub wprost dane kontaktowe]. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Wątpliwości związane ze spełnieniem przez stronę lub aplikację wymogów WCAG 2.1 może rozwiać zlecenie audytu witryny. Szczegółowo zbada on wieloaspektową zgodność formy i treści stron. Rozwiązanie to pozwoli zniwelować ryzyko nałożenia kar finansowych za złamanie regulacji.

 

Image

📞 +48 518 234 101