Blog

Standardy WCAG 2.1 dla instytucji publicznych

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Aplikacje mobilne i strony internetowe instytucji publicznych obarczone są wymogami prawnymi, które regulują pewne aspekty ich funkcjonowania. Dyrektywy organów Unii Europejskiej przeciwdziałające dyskryminacji dotykają wielu dziedzin życia. W dobie powszechnej informatyzacji potęgowane są wysiłki nakierowane na minimalizację efektu wykluczenia cyfrowego. WCAG 2.1 to zbiór dokumentów regulujących zasady konstruowania domen publicznych. Strony WWW i aplikacje mobilne muszą gwarantować dostępność i czytelność użytkownikom, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z różnego typu niepełnosprawności.

WCAG 2.1 już wkrótce

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Prace nad kolejną wersją dokumentu WCAG trwają. Niedługo będziemy mogli obserwować zmiany, wedle których standardy WCAG 2.1 zaktualizują wytyczne wersji WCAG 2.0. Więcej o WCAG 2.0 pisaliśmy w tym artykule.

Nowe instrukcje wdrożone wraz z wersją 2.1, a właściwie z wersją 2.x, mają za zadanie uzupełnić oraz rozszerzyć WCAG 2.0. Powodem prac nad kolejną wersją Web Content Accessibility Guidelines są opinie i komentarze deweloperów i użytkowników, a także dynamiczny rozwój technologiczny przyczyniający się do zmian w obrębie sposobu przeglądania sieci. Obecnie o wiele większą uwagę skupia się na urządzeniach mobilnych.

21 maja 2015 mija termin wyznaczony przez Radę Ministrów!

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Zegar tyka nieubłaganie, bo już niedługo minie termin wyznaczony podmiotom realizującym zadania publiczne oraz wszelkim instytucjom na dostosowanie swoich serwisów internetowych do wymogów dostępności WCAG 2.0. 21 Maja 2015 uznawany jest za ostateczny termin takich zmian, a obowiązek ten został nałożony przez Radę Ministrów. 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności. Czego mają dotyczyć zmiany i co to WCAG 2.0?

Audyt serwisu WCAG – Co oznacza i na czym polega?

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Bezpłatny audyt przeprowadzany przez Firmę Itee.pl polega na badaniu dostępności serwisu pod kątem niepełnosprawnych użytkowników Internetu oraz innych osób narażonych na tzw. wykluczenie cyfrowe. Badanie serwisu www, czyli audyt zgodny jest z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 Kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, którego termin mija 21 Maja 2015 roku! Zgodnie z rozporządzeniem MAC (Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji) od czerwca 2015 roku, wszystkie instytucji publiczne w Polsce (czyli aż 80 tys. podmiotów) będą musiały przestrzegać międzynarodowego standardu dostępności stron internetowych.

WCAG 2.0 – Co to takiego?

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines – wytyczne dotyczące dostępności treści internetowych) – to zbiór dokumentowych, zawierających zalecenia dotyczące tworzenia dostępnych dla wszystkich serwisów internetowych. Od 15 października 2012 wytyczne WCAG 2.0 zyskały status międzynarodowej normy ISO/IEC 40500:2012.

WCAG to dokument, który mówi o tym, jak powinna wyglądać strona internetowa instytucji publicznych, która będzie dostępna dla wszystkich, uwzględniając osoby z niepełnosprawnościami.

Wykluczenie cyfrowe

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Ze względu na ogromną różnorodność sprzętu i oprogramowania wielu z użytkowników Internetu jest narażonych na tzw. wykluczenie cyfrowe. Przez „wykluczenie cyfrowe” można rozumieć brak lub ograniczoną możliwość skorzystania z nowoczesnych form komunikacji.

Zjawisko to chociaż nie jest zauważalne wśród wielu ludzi, dotyka coraz większą ilość obywateli i coraz więcej osób znajduje się poza głównymi nurtami technologiczno - cywilizacyjnymi.

Nasze realizacje